Όροι Χρήσης

Το περιεχόμενό σας

Δημοσιεύοντας ή μεταφέροντας περιεχόμενο στη σελίδα μας, μας δίνετε την άδεια να το χρησιμοποιήσουμε, να το αναπαράγουμε και να το διακινήσουμε χωρίς περιορισμούς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αναμετάδοση, διακίνηση ή και δημοσίευσή του.

Δεν θα πουλήσουμε πότε το περιεχόμενό σε τρίτους χωρίς την δική σας άδεια. Δημοσιεύοντας το περιεχόμενό , δίνετε την άδεια της προβολής σε άλλους.
Δεν γίνεται προέλεγχος του περιεχομένου σας, έχουμε όμως το δικαίωμα, να το αφαιρέσουμε για οποιοδήποτε λόγο (προσβλητικό περιεχόμενο).
Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αφαιρέσετε το περιεχόμενό σας  οποιαδήποτε στιγμή (ή επικοινωνήστε μαζί μας).
Είστε υπεύθυνοι για το υλικό που δημοσιεύετε και αναλαμβάνετε το “ρίσκο” το οποίο σχετίζεται με αυτό.
Δημοσιεύοντας κάτι δηλώνετε ότι έχετε τα αποκλειστικά δικαιώματα του περιεχομένου και δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με τα δικαιώματα κάποιου τρίτου.

Η εμφάνιση και το περιεχόμενο  ανήκουν στα πνευματικά δικαιώματα του lichadonisia.com . Ορισμένες λειτουργείες, και τμήματα της ιστοσελίδας λειτουργούν με την άδεια χρήσης εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού.

Αλλαγές στους όρους χρήσης

Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Αν οι αλλαγές αφορούν το περιεχόμενο θα ειδοποιηθείτε μέσω email. Αν οι αλλαγές αφορούν την εμφάνιση και τη λειτουργία της ιστοσελίδας δεν θα υπάρχει κάποια προειδοποίηση.