Οδηγίες προς τα Λιχαδονήσια

Οδηγίες προς τα Λιχαδονήσια

Κατεύθυνση προς τα Λιχαδονήσια μπορεί να γίνει είτε από τα Καμένα Βούρλα, είτε από τον Κάβο (Ευβοίας).

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες :

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ :

ΚΑΒΟΣ (ΕΥΒΟΙΑ) :

Επιλέγοντας την διαδρομή από Νέα Αρτάκη.

Χρησιμοποιείστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

https://goo.gl/maps/fNP8Z41EMYBcabpf7